Sabtu, 17 September 2011

Soalan- Soalan Latihan Ulangkaji SPM sejarah 2011


Soalan 2 : Apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara Sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan 

a.            Huraikan ciri-ciri umum system Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Negara-negara Asia Tenggara
F1 Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 Penyatuan wilayah-wilayah di Tanah Jajahan
F3 Perlantikan gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di Tanah Jajahan
F4 Pelaksanaan pentadbbiran melalui biro ( Jabatan )
F5 Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua Biro
F6 Pengenalan undang-undang Barat.

a.Jelaskan perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia
F1 Kedatangan kuasa Belanda telah mengubah sistem pemerintahan tempatan dengan
membahagikan pentadbiran kepada dua
H1a iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan.
F2 Terdapat Pentadbiran peringkat Pusat
H2a Ia ketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 Pentadbiran Tempatan Dikendalikan oleh pembesar tempatan dgn pengawasan pegawai
Belanda
F4 Penubuhan beberapa Jabatan Kerajaan
H4a Antara Jabatan tersebut ialah Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian
F5 Penubuhan Dewan Tempatan
H5a ia Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan
F6 Penubuhan Volksraad yang Merupakan Majlis Rakyat

Soalan 5 :
a.            Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nasionalisme tahap pertama di Thailand
F1 Tahap pertama Nasionalisme di Thailand adalah perjuangan rakyat untuk mendapatkan
kuasa memerintah
F2 Ia juga bertujuan untuk menghapuskan kuasa mutlak raja.
F3 Kemunculan ramai para intelek Thai yang berpendidikan Barat
H3a Ia telah memberikan pendedahan terhadap fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem
raja berperlembagaan.
F4 Rakyat tidak puas hati dengan kelemahan pentadbiran Raja Vajiravudh.
H4a Raja Vajiravudh juga mempunyai sifat yang boros
F5 Pada tahun 1932, Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram telah
menubuhkan Parti Rakyat.
H5a Pada tahun tersebut juga, Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai yang telah
menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.

a. Bandingkan pengenalan birokrasi Barat di Thailand dengan di Burma
F1 Birokrasi Barat di Burma diperkenalkan oleh British
F2 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi di Burma.
F3 British telah memperkenalkan Akta kampong Ulu Burma
dan Akta Perkampungan 1889
F4 Akta tersebut telah menghapuskan sistem pemerintahan tradisional di Burma.
F5 Begitu juga dengan pengaruh golongan agama yang semakin merosot
F6 fungi raja sebagai penaung sami Buddha telah diambil alih oleh undang-undang Barat.
F7 Sistem undang-undang Barat telah diperkenalkan dengan menubuhkan Majlis Perundangan.
F8 Beberapa buah jabatan seperti Jabatan perhutanan, jabatan kesihatan dan jabatan pelajaran telah 
     ditubuhkan.
F9 Raja Monkut dan raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Birokrasi Barat
F10 ia bertujuan untuk memodenkan Thailand.
F11 Raja Monkut telah melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan di samping melatih pegawai-pegawai tempatan
F12 Raja Chulalongkorn juga telah meneruskan dasar-dasar yang dibuat oleh Raja Mongkut
F1 Mmemperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Menteri yang terdiri daripada golongan bangsawan yang berpendidikan Barat dan mengetuai kementerian.
Soalan 6 :
 a. Galurkan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand pada tahap pertama
F1 Gerakan nasionalisme di Thailand adalah berbeza dengan Negara-negara lain di Asia Tenggara.
F2 Tahap pertama Nasionalisme di Thailand adalah perjuangan rakyat untuk mendapatkan kuasa memerintah
F3 Untuk menghapuskan kuasa mutlak raja.
F4 Kemunculan ramai para intelek Thai yang berpendidikan Barat
H4a Memberikan pendedahan terhadap fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem
raja berperlembagaan.
F5 Rakyat tidak puas hati dengan kelemahan pentadbiran Raja Vajiravudh
F6 Raja Vajiravudh juga mempunyai sikap yang boros
F7 Pada tahun 1932, Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram telah menubuhkan Parti Rakyat.
F8 Pada tahun tersebut juga, Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai
H8a Ini telah menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.

b. Huraikan perkembangan gerakan nasionalisme pada tahap kedua di Thailand
F1 Manakala gerakan nasionalisme tahap kedua pula adalah disebabkan oleh rasa tidak puas hati rakyat
H1a cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.
F2 Phibul Songram telah meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan
penguasaan ekonomi oleh orang Cina.
F3 Sekolah dan akhbar Cina juga telah dibubarkan.
F4 Rakyat tempatan telah digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.
F5 Jawatan tertinggi dalam kerajaan pula hanya untuk penganut agama Buddha sahaja.

Khamis, 15 September 2011

Latihan Ulangkaji Sejarah Gerak Gempur Kelantan 2011..

KERTAS 2 (struktur dan esei)

click and download
1. SET 1  [SKEMA]
2. SET 2  [SKEMA]
3. SET 3  [SKEMA]
4. SET 4  [SKEMA]
5. SET 5  [SKEMA]

sumber: JPN Kelantan
follow this blog for new updates.

Rabu, 14 September 2011

TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN ISLAM...

TINGKATAN 4
click and download.
1. Imam Abu Hanifah R.A
2. Imam Malik R.A
3. Imam As- Syafie R.A
4. Imam Ahmad b Hambal R.A
5.Imam Al-Bukhari R.A
6.Imam Al-Ghazali R.A

TINGKATAN 5
1. Ibnu Sina
2. Ibnu Khaldun
3. As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani
4. As-Syeikh Muhammad Abduh
5. As- Syeikh Tahir Jalaluddin
6. Hamka

rujukan:http://www.docstoc.com dan pelajar 5Alpha SMK Bandar Baru Sintok
follow this blog for new updates..

Soalan Popular sejarah SPM 2011 - Tema 7


Tema 7 mengandungi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3
Soalan SPM 2009 - Keluar bab 3
Soalan SPM 2010 - Keluar Bab 1
Soalan SPM 2011 : ????????????

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
Dibawa oleh Ksyatria
Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara
Dibawa oleh pedagang/vaisya
Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta
Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan
Dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah lain
Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
Mana-mana 4 x 1 m
Terangkan lima pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara
Mengamalkan sistem pemerintahan beraja
Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India
Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
Raja berada di puncak pemerintahan
Di bawahnya terdapat kerabat diraja
Selepas itu pembesar iaitu Brahmin
Di ikuti dengan rakyat
Hamba golongan paling bawah
Raja berkuasa mutlak
Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
Perintah raja menjadi undang-undang
Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
Raja sebagai bayangan tuhan
Rakyat takut menderhaka
Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
Dipercayai memiliki kesaktian
Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
Wujud adat istiadat pertabalan raja
Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
Bertujuan menjadi raja terulung
Mendirikan kompleks kota
Lambang konsep alam semesta / orde kosmos
Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha
Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat
Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati sbg ketua pentadbiran pusat
Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat
di Asia Tenggara ?
Untuk merekodkan ilmu pengetahuan
Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat
Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan
agama Buddha
Pemerintahan raja / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang
Memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat contohnya inskripsi di Palembang
Menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat dalam batu bersurat di Lembah Bujang
bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama
bacaan mentera / upacara keagamaan
perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /
manusia / pahala / rupa / sengsara
bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal
pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma,
Arjunwiwaha, Kunjarkarma
Penceritaan lisan dan wayang kulit
Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima,Hikayat Seri Rama
Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

Namakan dua bandar terancang tersebut

Harappa
Mohenjo-Daro
Nyatakan tiga ciri bandar terancang dalam tamadun Indus
Teratur dan sistematik
Terbahagi kepada dua iaitu bahagian pertama dan kedua
Bahagian pertama terrdiri daripada pusat keagamaan dan pentadbiran, tempat mandi awam dan tempat menyimpan hasil pertanian
Bahagian kedua terdiri daripada kawasan perumahan
Bandar dikelilingi oleh tembok
Bangunan disusun berasaskan blok segi empat
Setiap blok dipisahkan oleh jalanraya yang lurus
Bandar dihubungkan dengan sungai
Adanya sistem kumbahan
Apakah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membina bandar terancang
Matematik
Geometri
Kesenian
Teknologi pembakaran batu bata
Pembinaan
Pada pendapat anda, mengapakah masyarakat Indus dapat membina bandar yang terancang
Memiliki kepakaran dari segi susun atur
Menguasai ilmu matematik, geometri dan kesenian
Mahir dalam seni bina
Mengambil unsur budaya tamadun lain
Menyesuaikan pengaruh luar dengan keadaan tempatan
Mengambil teknologi tamadun lain
Meningkatkan mutu bahan binaan batu bata melalui pembakaran
Menganjurkan kedamaian dam keamanan
Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi
dalam negara kita
Perlu cintakan ilmu pengetahuan
Semangat gigih dan rajin
Perlu pertukaran teknologi
Bersikap kreatif dan inovatif
Mengadakan hubungan diplomatik
Sedia menerima pengaruh luar dan menyesuaikan dengan tempatan
Menjalin hubungan perdagangan
( Mana-mana jawapan yang munasabah


Terangkan kemajuan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India
Perdagangan antara kawasan-kawasan di dalam wilayah India di Anga, Kalinga dan Karusa
Menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara
Perdagangan antarabangsa dengan Macedonia. Sri Lanka , rantau Asia Tengah dan Asia Tenggara
Pelabuhan yang penting ialah Tamralipti, Ghantashala,Kadura,Broach, Chaul, Kalyan dan Cambay
Wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenal sebagai sresthin di setiap bandar seperti persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit
Matlamat persatuan untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja
Undang-undang digubal bagi mengawal persatuan
pelaksanaan undang-undang diawasi oleh raja
Matawang diguna sebagai medium jual beli
Semasa Zaman Gupta , bentuk mata wang emas digunakan
Telah melaksanakan satu dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik
Pengeluaran tekstil, kain kapas dan sutera
Perusahaan membuat sutera berpusat di Bengal dan Benares.
Terdapat juga perusahaan barangan emas, mutiara dan batu permata
Cukai dikenakan terhadap hasil pertanian dan hasil buah-buahan
Cukai untuk menyara anggota tentera, pentadbir dan raja
Perdagangan maritim India dengan Alam Melayu
Untuk mendapatkan rempah, bedak wangi , gading gajah dan besi
Tembikar, barang kaca dan minyak wangi dari China
Jelaskan pekembangan sistem pendidikan dalam tamadun India
Mementingkan pendidikan agama
Pendidikan berteraskan agama Hindu
Mempelajari kitab Veda
Pendidikan didominasi oleh kaum lelaki sahaja
Golongan wanita tidak berpeluang mendapat pendidikan
Menggunakan bahasa Sanskrit
Menggunakan kaedah hafalan
Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahman
Sebelumnya di istana dan rumah
Lahir Universiti Agama Buddha iaitu Nalanda
Mempelajari karya saintifik dan falsafah
Pendidikan meningkatkan ilmu sains
Bertujuan menambahkan ilmu
Mengatasi buta huruf
Selain untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan
Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu memberi penekanan kepada pembangunan pendidikan ?
Meningkatkan ilmu pengetahuan
Menaikkan imej Negara
Melahirkan masyarakat yang berilmu
Memajukan Negara
Meningkatkan ekonomi Negara
Mana-mana jawapan yang munasabah